Your address will show here +12 34 56 78
U-TURN

Projecte de creaciò de divers material gràfic per U-turn, un centre d´ajuda a joves amb problemes de depencencia amb drogues blandes, de l´ajuntament de Copenhage. 

Habia de renovar l´ imatge corporativa del centre, creant una serie de material nou, que apel.lés al grup d´interès, joves entre 14 – 24 anys.

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover